deZorgverzekeringadviseur
verzeker alleen de zorg die u nodig heeft!

Nieuws

Relevante nieuwsflitsen over zorg en zorgverzekeringen

Recente nieuwsberichten

ZN: aanvullende verzekering van groot belang voor toegang tot zorg
Geplaatst op 13 Dec, 2017

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verwacht niet dat de aanvullende verzekering zal verdwijnen. De aanvullende verzekering is voor veel verzekerden van groot belang om de toegang tot zorg te borgen, ook zorg die niet in de basisverzekering zit. Zorgverzekeraars wijzen erop dat vrijwel alle aanvullende verzekeringen voor iedereen open staan, zonder selectie vooraf. Ook door de samenstelling van de pakketten zorgen zorgverzekeraars voor een breed draagvlak en daarmee wordt de solidariteit ook in de aanvullende verzekering gehandhaafd. ZN benadrukt wel dat het van belang is dat zowel verzekerden als zorgverleners ook met zorg uit het aanvullend pakket zinnig en zuinig omgaan.

 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met interesse kennisgenomen van het rapport ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars’, dat vandaag door DNB is gepubliceerd. Het rapport geeft volgens ZN een goed overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de zorgverzekeringssector en bevat relevante aanbevelingen.
 
Financiële buffers
Om de solidariteit ook op langere termijn te borgen is het volgens DNB van belang dat zorgverzekeraars hun financiële buffers op peil houden. Tegelijkertijd signaleert DNB dat zorgverzekeraars in steeds grotere mate hun reserves inzetten om de stijging van zorgpremies te beperken. ZN herkent zich in de diverse grote uitdagingen die door DNB worden geschetst. Zorgverzekeraars willen de komende jaren, samen met andere bij de zorg betrokken partijen, werken aan toekomstbestendige zorg en hun eigen rol daarbij. De in september gelanceerde toekomstvisie Ambitie 2025 vormt daarbij het uitgangspunt.
 
Preventie 
DNB onderstreept de belangrijke maatschappelijke taak van zorgverzekeraars en noemt het wenselijk dat zorgverzekeraars de ruimte krijgen hun regierol vorm te geven. Om hun bedrijfsmodel duurzaam en toekomstgericht te maken, adviseert DNB zorgverzekeraars in te zetten op onder andere preventie. Effectieve preventie draagt bij aan een langer, gezond leven. ZN benadrukt in dat verband dat preventie niet alleen iets van de zorg is en onderschrijft daarom de plannen voor een nationaal preventieakkoord met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Preventie kan alleen goed werken als er een brede maatschappelijke samenwerking tot stand komt.
 
Bron ZN

Nieuwsarchief

OVER ONS

Van Oosterom & Verhagen Hypotheek en Assurantie adviseurs BV
Willemstraat 27
2282CB Rijswijk
070-3995001
assu@ovmak.nl
Ons AFM-nummer: 14103072
www.ov-verzekeringen.nl

NIEUWS

Meer nieuws
De site is in onderhoud, op dit moment worden de tarieven en voorwaarden voor 2015 in het systeem verwerkt.
De site is in onderhoud, op dit moment worden de tarieven en voorwaarden voor 2015 in het systeem verwerkt.
Beste bezoeker,

De site is momenteel in onderhoud in verband met de verwerking van de nieuwe zorgverzekering producten 2018. Ons streven is erop gericht deze periode zo kort mogelijk te houden.