deZorgverzekeringadviseur
verzeker alleen de zorg die u nodig heeft!

Algemene info

Alles wat u wilt weten over zorg, ziektekosten en zorgverzekeringen

Overstappen

Zowel premies als voorwaarden van zorgverzekeringen zijn aan verandering onderhevig. Het is daarom altijd de moeite waard om te controleren of uw huidige zorgverzekering nog voldoet aan uw wensen. Met deZorgverzekeringadviseur.nl is een vergelijking zo gemaakt.

Overstappen naar een nieuwe zorgverzekering is ieder jaar per 1 januari mogelijk. Verzekeraars zijn verplicht om de nieuwe premies en voorwaarden voor de zorgverzekering uiterlijk 19 november openbaar te maken. U heeft dus anderhalve maand de tijd om zich te orienteren op een nieuwe verzekering.

Overstapservice


Alle zorgverzekeraars hebben onderling afspraken gemaakt voor mensen die overstappen. Kiest u in november of december een nieuwe zorgverzekeraar, dan regelt deze zorgverzekeraar op uw verzoek de opzegging bij uw vorige verzekeraar. Wat moet u hiervoor doen? Op het aanvraagformulier het vakje aanvinken achter "Overstap service", dat is alles.

Let op: Wilt u pas in januari een nieuwe verzekeraar kiezen, dan moet u zelf opzeggen vóór 1 januari 2017.

De spelregels

De zorgverzekering kan jaarlijks worden opgezegd, uiterlijk per 31 december van ieder jaar, met ingang van 1 januari van het volgende jaar.

De zorgverzekering kan tussentijds worden opzegd indien sprake is van een verhoging van premie en/of wijziging van de voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemer.

Wilt u zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering opzeggen, dan dient u dit expliciet aan te geven! 

U bent niet verplicht om het basispakket en de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Echter het riscio van verwarring en vertraging bij de declaratie en uitbetaling van nota's is aanwezig. Daarom adviseren wij toch om beide verzekeringen bij dezelfde zorgverzekeraar onder te brengen.

Indien u voor een aanvullende zorgverzekering wilt overstappen naar een andere verzekeraar houdt dan rekening met het feit dat er mogelijk een medische verklaring moet worden ingevuld. Deze procedure en de beoordeling kost extra tijd. Vraag daarom de nieuwe aanvullende zorgverzekering op tijd aan.

Denkt u erover na om over te stappen: Bereken dan snel uw premie of vergelijk op voorwaarden; u kunt vervolgens direct uw nieuwe zorgverzekering online afsluiten.

Tussentijdse opzegging

In de volgende situaties kunt u een verzekering tussentijds opzeggen en/of afsluiten:

- Het bereiken van de leeftijd van 18 jaar
- U komt uit het buitenland en dient u verplicht voor de basisverzekering te verzekeren
- U komt uit een militair dienstverband en dient u verplicht voor de basisverzekering te verzekeren
- Er wordt een collectief contract beëindigd i.v.m. aangaan van een nieuw dienstverband
- Er is sprake van echtscheiding
- U bent momenteel onverzekerd
- Tussentijdse aanpassing van de premie en/of polisvoorwaarden ten nadele van u

Meldpunt voor overstapproblemen

Als u problemen ondervindt bij het overstappen, geef het dan door aan het Meldpunt Consument en zorg van de NPCF.

OVER ONS

TwenteCollectief staat voor “UW MEDICIJN TEGEN HOGE ZIEKTEKOSTEN'”. TwenteCollectief is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote aanbieder van (collectieve) zorgverzekeringen. TwenteCollectief biedt voordelen voor iedereen en heeft inmiddels vele tevreden relaties.

RVO Assurantïen BV
Deurningerstraat 29
7571BA Oldenzaal
0541537555
backoffice@rvoassurantien.nl
Ons AFM-nummer: 12002438
www.twentecollectief.nl/

NIEUWS

Meer nieuws
De site is in onderhoud, op dit moment worden de tarieven en voorwaarden voor 2015 in het systeem verwerkt.
De site is in onderhoud, op dit moment worden de tarieven en voorwaarden voor 2015 in het systeem verwerkt.
Beste bezoeker,

deZorgverzekeringadviseur.nl is gestopt met het vergelijken van zorgverzekeringen. Deze site wordt binnenkort gedeactiveerd.