deZorgverzekeringadviseur
verzeker alleen de zorg die u nodig heeft!

Algemene info

Alles wat u wilt weten over zorg, ziektekosten en zorgverzekeringen

Natura, Restitutie en gecontracteerde zorg

Essentieel bij de keuze van de zorgverzekering is het type verzekering: de natura- of de restitutieverzekering. Het belangrijkste verschil tussen deze twee verzekeringsvormen is de betaalwijze van de nota’s en wel of geen keuzevrijheid voor een zorgaanbieder.  

De naturaverzekering

De naturaverzekering is vergelijkbaar met het vroegere ziekenfonds. Uw zorgverzekeraar betaalt de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder, bijvoorbeeld een ziekenhuis. Voor zorg kunt u gaan naar de zorgaanbieders waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Het is natuurlijk mogelijk om naar een andere zorgaanbieder te gaan, maar in dat geval zullen mogelijk niet alle kosten aan u worden vergoed.  
 
De restitutieverzekering (R)

U kunt de restitutieverzekering vergelijken met de meeste particuliere zorgverzekeringen. Hierbij is het mogelijk zelf een zorgaanbieder te kiezen. De nota van de zorgaanbieder zal eerst door uzelf moeten worden betaald, alvorens u de kosten op basis van originele nota’s geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt (restitutie). Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder de afspraak maken dat de verzekeraar de nota direct betaald.

De combinatieverzekering (C)

Zoals de naam al aangeeft, is dit een combinatie van de hierboven omschreven polisvormen. Met sommige zorgaanbieders zal de zorgverzekeraar contractuele afspraken hebben gemaakt en met sommige niet. De wijze van declaratieafhandeling is dus afhankelijk van het feit of er een afspraak is gemaakt met een zorgaanbieder. 
 
Premieverschil

Bij veel verzekeraars is de premie van de naturaverzekering lager dan premie van de restitutiepolis. Dit komt omdat een verzekeraar, in geval van een naturapolis, contractuele afspraken heeft gemaakt met zorgaanbieders. Dit is niet het geval bij een restitutiepolis, waardoor de verzekeraar minder invloed heeft op de prijs van de zorg en dus op de te declareren kosten. Dit verschil bedraagt in de meeste gevallen enkele euro's per maand. 

Naturapolis, gecontracteerde zorg.


Een zorgverzekering die uitgaat van gecontracteerde zorg houdt in dat de verzekerde de geneeskundige zorg die hij nodig heeft in principe moet afnemen van een zorgverlener die door zijn zorgverzekeraar is gecontracteerd. Uitzondering hierop is de spoedzorg. Bij de niet-gecontracteerde zorgverleners geldt een vergoeding volgens een of meerdere van 4 opties (wordt bepaald door verzekeraar).

Bijv. 90% van WTG tarief.
Bijv. 90% van marktconform tarief.
Bijv. 90% van gecontracteerd tarief.
Een vast bedrag.

De naturapolis is een zorgverzekeringvorm van het basispakket waarbij u voor alle dekkingen te maken heeft met gecontracteerde zorg.

Restitutiepolis, niet-gecontracteerde zorg.


Een zorgverzekeringvorm van het basispakket waarbij u voor geen enkele dekking te maken heeft met gecontracteerde zorg. Een zorgverzekering zonder gecontracteerde zorgverleners is een zorgverzekering op grond waarvan de verzekerde voor zijn geneeskundige zorg in principe naar alle zorgverleners mag gaan.

De verzekeraar vergoedt de verzekerde de door hem gemaakte zorgkosten. Uitzondering hierop zijn de gevallen waarin de zorgkosten hoger zijn dan normaal gesproken (in de Nederlandse marktomstandigheden) het geval zou zijn. Voor Nederlandse zorgverleners betekent dit doorgaans, dat de volledige rekening wordt vergoed. Alleen de manier van vergoeden kan verschillen.

Bij alle zorgverleners geldt een vergoeding volgens een of meerdere van 3 opties (wordt bepaald door verzekeraar):

De vergoeding is WTG-tarief. De vergoeding is marktconform tarief. De vergoeding is 100% van de kosten.

De restitutiepolis is een zorgverzekeringvorm van het basispakket waarbij u voor alle dekkingen te maken heeft met niet-gecontracteerde zorg.

Restitutiepolis met (deels) gecontracteerde zorg

Een zorgverzekeringvorm van het basispakket waarin sommige dekkingen gebaseerd zijn op gecontacteerde zorg en andere dekkingen niet. Dit houdt in dat u overal de geneeskundige zorg die u nodig heeft, kunt afnemen. Alleen de manier van vergoeden kan verschillen.

Bij alle zorgverleners die niet gecontracteerd zijn geldt een vergoeding volgens een of meerdere van 3 opties (wordt bepaald door verzekeraar):

De vergoeding is WTG-tarief. De vergoeding is marktconform tarief. De vergoeding is 100% van de kosten.

WTG marktconform gecontracteerd tarief


Als er bij de vergoeding staat: 'WTG-, marktconform of gecontracteerd tarief' dan wordt er bedoeld dat uw rekening wordt betaald, tot de hoogte van een redelijk bedrag. WTG (Wet Tarieven Gezondheidszorg) tarief wil zeggen het wettelijk vastgestelde maximum tarief.

Marktconform wil zeggen het tarief dat gebruikelijk is in de markt. Gecontracteerd tarief wil zeggen het tarief dat met de zorgverlener is afgesproken. Neem voor de precieze hoogte van dit bedrag contact op met uw zorgverzekeraar.

OVER ONS

Kendall Mason is specialist op het gebied van collectieve arrangement voor zelfstandig ondernemers.

Kendall Mason
Loosdrechtse bos 13
1213RH Hilversum
035-8200999
collectief@kendallmason.nl
Ons AFM-nummer: 12004479
www.kendallmason.nl

NIEUWS

Meer nieuws
De site is in onderhoud, op dit moment worden de tarieven en voorwaarden voor 2015 in het systeem verwerkt.
De site is in onderhoud, op dit moment worden de tarieven en voorwaarden voor 2015 in het systeem verwerkt.
Beste bezoeker,

deZorgverzekeringadviseur.nl is gestopt met het vergelijken van zorgverzekeringen. Deze site wordt binnenkort gedeactiveerd.