deZorgverzekeringadviseur
verzeker alleen de zorg die u nodig heeft!

Algemene info

Alles wat u wilt weten over zorg, ziektekosten en zorgverzekeringen

Basisverzekering

De dekking van de basisverzekering is voor iedereen gelijk. In de basisverzekering is de meest noodzakelijke zorg opgenomen.

Verzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering, ongeacht uw geslacht, leeftijd of gezondheidstoestand. Naast de verplichte basisverzekering heeft u natuurlijk de mogelijkheid om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. 
 

De dekking basisverzekering 2017 in het kort

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;
 • verblijf in het ziekenhuis;
 • wijkverpleging (inclusief het persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging);
 • medicijnen;
 • specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater;
 • Basis GGZ, inclusief de eerstelijnspsycholoog en een internetbehandeltraject;
 • de eerste 3 jaar verblijf in een ggz-instelling;
 • hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen);
 • fysiotherapie tot 18 jaar;
 • (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling;
 • logopedie en ergotherapie;
 • tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar;
 • tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit;
 • fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen;
 • ziekenvervoer;
 • vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf bij intensieve kindzorg. Er moet een medische indicatie zijn.
 • noodzakelijk ambulancevervoer bij jeugd-ggz.
 • kraamzorg;
 • maximaal 3 behandeluren dieetadvies;
 • vervolgtesten (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) bij een positieve Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die vrouwen in het buitenland hebben ondergaan.
 • 3 ivf-behandelingen;
 • stoppen-met-rokenprogramma;
 • zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben;
 • revalidatiezorg voor ouderen (geriatrische revalidatiezorg).
   

OVER ONS

Kendall Mason is specialist op het gebied van collectieve arrangement voor zelfstandig ondernemers.

Kendall Mason
Loosdrechtse bos 13
1213RH Hilversum
035-8200999
collectief@kendallmason.nl
Ons AFM-nummer: 12004479
www.kendallmason.nl

NIEUWS

Meer nieuws
De site is in onderhoud, op dit moment worden de tarieven en voorwaarden voor 2015 in het systeem verwerkt.
De site is in onderhoud, op dit moment worden de tarieven en voorwaarden voor 2015 in het systeem verwerkt.
Beste bezoeker,

De site is momenteel in onderhoud in verband met de verwerking van de nieuwe zorgverzekering producten 2018. Ons streven is erop gericht deze periode zo kort mogelijk te houden.