deZorgverzekeringadviseur
verzeker alleen de zorg die u nodig heeft!

Algemene info

Alles wat u wilt weten over zorg, ziektekosten en zorgverzekeringen

Zorgverzekeringswet en AWBZ

Een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de zorgverzekeringswet:

- Een verplichte basisverzekering voor alle inwoners in Nederland. Verzekeraars hebben een acceptatieplicht, ongeacht de gezondheidstoestand.

- Burgers kunnen elk jaar van verzekering of verzekeraar veranderen.

- Verzekeraars kunnen verschillende dekkingsmodellen aanbieden: zorg in natura (zoals vroegere ziekenfonds), vergoeding van gemaakte zorgkosten (particulier) of een combinatie van beiden.

- Voor de zorgverzekering betaalt elke verzekeringsplichtige, ouder dan 18 jaar, een nominale premie aan de zorgverzekeraar. Daarnaast wordt er een inkomensafhankelijk bijdrage door de Belastingdienst geheven. Deze bijdrage wordt verplicht vergoed door de werkgever of uitkeringsinstantie.

- Compensatie voor lage inkomens. Kinderen onder 18 jaar betalen geen premie. Er komt een inkomens- afhankelijke zorgtoeslag (bijdrage van de overheid).De Belastingdienst voert de regeling uit. Vanaf 2012 wordt de zorgtoeslag de komende 4 jaar verlaagd.

- Verzekeraars hebben de mogelijkheid om, voor personen ouder dan achttien jaar, polissen aan te bieden met een extra vrijwillig eigen risico van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,- per kalenderjaar.

- Aanvullend verzekeren voor behandelingen die buiten de zorgverzekering vallen, blijft mogelijk. Voor de aanvullende verzekeringen geldt dat verzekeraars acceptatiecriteria kunnen toepassen. Wie niet reageert, blijft automatisch ingeschreven bij huidige verzekeraar.

Uitzonderingen op de verzekeringsplicht zijn: 

a. Militairen in actieve dienst
b. Gemoedsbezwaren
c. Personen die inkomen uit werk of pensioen ontvangen uit een ander EU/EER land, maar in Nederland wonen.

AWBZ

De AWBZ is een volksverzekering voor ziektekostenrisico’s waar u zich niet individueel voor kunt verzekeren. Iedereen die in Nederland woont of werkt is er voor verzekerd en heeft recht op vergoeding van de AWBZ-zorg.

De AWBZ dekt zware geneeskundige risico’s die niet onder de zorgverzekeringen vallen. Het gaat om medische kosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn. De AWBZ wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars vanuit speciale zorgkantoren. Op grond van de AWBZ krijgt u bijzondere ziektekosten vergoed (zoals kosten van langdurige zorg thuis of opname in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling). Dit zijn kosten die niet door de zorgverzekering zelf worden vergoed. Voor meer informatie over specifieke regelingen klik hier.

Een verzekerde is verzekerd voor de AWBZ bij dezelfde zorgverzekeraar als waar hij verzekerd is voor de Zorgverzekeringswet. De AWBZ-premie is opgenomen in de loonheffing van de volksverzekeringen. Ook AOW-ers en ANW-ers moeten de premie betalen.

 

OVER ONS

A.C.I. Verzekeringen
Langhieten 5
7873CA Odoorn
0591-514377
info@aciverzekeringen.nl
Ons AFM-nummer: 12010439
aciverzekeringen.nl

NIEUWS

Meer nieuws
De site is in onderhoud, op dit moment worden de tarieven en voorwaarden voor 2015 in het systeem verwerkt.
De site is in onderhoud, op dit moment worden de tarieven en voorwaarden voor 2015 in het systeem verwerkt.
Beste bezoeker, De site is momenteel in onderhoud. Wij streven ernaar deze periode zo kort mogelijk te houden.